Een Tetrahexagon is een echte regelmatige polyomino, n.l. alle 5 combinaties van 4 zeshoekjes.
Passen de stukjes in dit driehoekig (of een ander symmetrisch) vlak???Beat the computer nr. 22: de stukjes van 5 zeshoekjes

Terug naar Polyomino's