Sudoku puzzels zijn momenteel een rage in Nederland, jong en oud houdt zich er fanatiek mee bezig.
Net als de andere puzzels op deze site hoef je niet te kunnen rekenen en heb je geen kennis nodig om hem op te lossen.

De standaard Sudoku-puzzel kan er als volgt uit zien:


Het is een rooster van 9 x 9 vakjes, tevens is hij met kleurtjes verdeeld in 9 sectoren die elk een clubje van 3 bij 3 zijn. het is de bedoeling om alle vakjes te vullen met een cijfer 1 t/m 9 zodanig dat:
- Alle cijfers 1 t/m 9 precies eenmaal voorkomen in elke rij
- Alle cijfers 1 t/m 9 precies eenmaal voorkomen in elke kolom
- Alle cijfers 1 t/m 9 precies eenmaal voorkomen in elke sector
Hier zijn standaard vele miljarden oplossingen voor, daarom zijn er altijd enkele cijfers vastgezet.
Als de puzzel correct is opgesteld is er nog precies ��n oplossing mogelijk.


Hoe los je een Sudoku op?
Er zijn een paar verschillende taktieken

taktiek A - "��n mogelijkheid"

We beginnen simpel. Stel dat al deze cijfers gegeven zijn.

We kijken naar omcirkelde vakje in het midden.
In de vertikale kolom komen alle cijfers voor behalve de 6.
Conclusie: Op de vrije plek moet de 6 staan.

Oefening:

Welk cijfer kan je hier invullen? Welke daarna? En dan? En welke daarna?
Het is de kunst het juiste vakje te vinden, de conclusie valt dan wel mee. Deze oefening toont tevens het ketting-effect.
Hint kies volgorde a, b, c, d (klik hier)

Taktiek B - "elimineren"

Kijk eens naar dit voorbeeld. Stel dat al deze cijfers gegeven zijn.

We concentreren ons op het omcirkelde vakje in het midden boven.
De 1, 2, 3, 4 kunnen hier niet, want die komen al op de horizontale rij voor.
De 8 en de 9 ook niet, want die komen al op de vertikale kolom voor.
De 6 en de 7 ook niet, want die komen al in deze sector voor.
Conclusie: alleen de 5 kan hier nog staan.
Heel veel sudoku's kun je oplossen door uitsluitend gebruik te maken van dit soort conclusies!!!!

Oefening:

Welk cijfer kan je hier invullen? Welke allemaal daarna?
Het wordt nu merkbaar lastiger... Je moet op zoek naar vakjes waarvan je bijna alles kan elimineren.
Hint: kies volgorde a, b, c, d en nog drie (klik hier)
Het is weer vooral de kunst om het eerste vakje te vinden, door eofening krijg je daar oog voor.

Conclusie C - de enige plek

Kijk eens naar dit voorbeeld. Stel dat al deze cijfers gegeven zijn.

We concentreren ons op het omcirkelde vakje en de gehele sector in het midden boven.
Elk cijfer is in principe nog mogelijk in de cirkel. Middels conclusie A kunnen we nog geen enkel cijfer uitsluiten.
We weten alleen iets over het cijfer 4, dat al op enkele plaatsen staat...
De 4 kan niet op rij 2 en 3 van deze sector, want hij komt al voor op die rijen.
De 4 kan niet op kolom 1 en 3 van deze sector, want hij komt al voor op die kolommen.
Conclusie: de cirkel is de enige plek in die sector waar de 4 nog kan!!!

Oefening:

Welke drie cijfers kan je hier invullen met deze conclusie?
Oplossing (klik hier) zoek zelf uit waarom dit zo is.
Lekker veel oefenen! Dan wordt je er steeds handiger in. Succes komt meestal niet gratis.